Met één octrooiaanvraag bescherming krijgen in bijna de hele EU: binnenkort is het zover!

  • 24 mei 2022

Met een octrooi  (ook bekend als patent) kan je een technische uitvinding beschermen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Belangrijk is dat je enkel bescherming krijgt in de landen waar dit octrooi ook effectief verleend wordt. Dat houdt dus ook in dat je bescherming moet vragen in alle landen waar je bescherming wil.

 

Bescherming in 1 land of in verschillende landen in Europa?

Wil je bescherming in één land, dan kan je een nationaal (bijvoorbeeld een Belgisch) octrooi aanvragen. Wil je echter bescherming in verschillende landen in Europa, dan kan je via de Europese octrooiaanvraagprocedure via één centrale indieningsprocedure octrooibescherming aanvragen voor maximaal 38 landen die aangesloten zijn bij de European Patent Organisation (die trouwens los staat van de Europese Unie!). Dit ‘Europees’ octrooi moet dan wel nog gevalideerd worden door het nationaal octrooibureau in elk land waar je bescherming wil. Afhankelijk van de wetgeving in dat land zullen vertalingen gevraagd worden en zijn er bijkomende kosten.

1 octrooiaanvraag met het eenheidsoctrooi!

En het is net hier dat het eenheidsoctrooi (of unitair octrooi) verandering kan brengen.  Dit eenheidsoctrooi zal het mogelijk maken om met één octrooiaanvraag bescherming te krijgen in praktisch de hele EU. De aanvraagprocedure voor dit eenheidsoctrooi zal gebeuren via de bestaande procedure voor octrooiaanvragen waarbij een keuze gemaakt zal moeten worden voor het ‘Europees octrooi met validatie in de landen naar keuze’ – het huidige systeem zal dus blijven bestaan - of het Europese eenheidsoctrooi, dat geldig zal zijn in de landen die aangesloten zijn bij het Unified Patent Court (kortweg UPC)-verdrag. Momenteel zijn dat België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden. Het is de verwachting dat ook andere EU-landen zullen aansluiten. Deze eenheidsoctrooien zullen dan ook een territoriale bescherming bieden in alle EU-lidstaten die deelnemen aan het systeem. Naast deze ruime bescherming, zullen ook de kosten voor dit eenheidsoctrooi beperkter zijn.  Er zal slechts één instandhoudingstaks betaald moet worden aan het Europees Octrooibureau. Belangrijk is ook dat er één centraal gerecht  - het UPC zal zijn om geschillen met betrekking tot Europese octrooien te behandelen.

Wat betekent dit voor jou?

Enerzijds dat als je zelf jouw technische vindingen wil beschermen in Europa, je er een bijkomende mogelijkheid bijkrijgt om te kiezen voor het eenheidsoctrooi en op die manier op een goedkopere manier bescherming kan krijgen in momenteel 17 landen van de EU. Anderzijds betekent dit ook dat ook andere ondernemers deze mogelijkheid hebben. Hierdoor valt België (waar onder het huidige systeem vaak geen validatie gevraagd werd van het Europees octrooi) nu wel onmiddellijk onder de beschermingsomvang van het eenheidsoctrooi! Dit kan dus belangrijke gevolgen voor jouw freedom to operate (wat betekent dat je geen inbreuk mag plegen op andere octrooien bij het ontwikkelen en commercialiseren van jouw concept) hebben.

Meer informatie? Contacteer annemie.hautekiet@vlaio.be.