Next Generation EU: Europese Commissie lanceert scorebord voor herstel en veerkracht

  • 5 januari 2022

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie het scorebord voor herstel en veerkracht gelanceerd, een openbaar online platform om de vooruitgang bij de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) als geheel en van de afzonderlijke nationale plannen voor herstel en veerkracht weer te geven.

Het scorebord is in de eerste plaats een instrument om de EU-burgers op transparante wijze over de uitvoering van RRF te informeren. Het zal ook dienen als basis voor de jaarverslagen van de Commissie over de uitvoering van de RRF en voor het evaluatieverslag aan het Europees Parlement en de Raad, alsook voor de dialoog voor herstel en veerkracht tussen het Parlement en de Commissie.

De website van het scorebord voor herstel en veerkracht bevat specifieke rubrieken over de behaalde mijlpalen en streefdoelen en over RRF-betalingen. Het bevat ook specifieke, door de Commissie verzamelde gegevens, zoals de uitgaven per beleidsterrein en een uitsplitsing van de groene, de digitale en de sociale uitgaven op grond van de faciliteit. Middels thematische analyses biedt het scorebord ook kwalitatieve informatie van de uitvoering van de plannen op specifieke beleidsterreinen.

Verken het scorebord om de vooruitgang van de lidstaten of de EU als geheel te ontdekken. Klik hier voor België.

Het scorebord bevat twee soorten informatie:

  • door de Commissie verzamelde gegevens in het kader van het toezicht op de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht.
  • door de lidstaten verzamelde gegevens over 14 gemeenschappelijke verslagleggingsindicatoren.

Lees hier het volledige persbericht.

IP/21/6862