Nieuwe normalisatiestrategie voor een sterkere en veerkrachtigere EU-markt

  • 4 april 2022

 

SPEELGOED, HUISHOUDAPPARATEN, WIFI-FREQUENTIES … ZE MAKEN ALLEMAAL DEEL UIT VAN ONS DAGELIJKS LEVEN. MINDER OPVALLEND ZIJN DE ESSENTIËLE NORMEN WAAR ZE MOETEN AAN VOLDOEN. DIE GARANDEREN DAT DE PRODUCTEN VEILIG ZIJN EN GEEN SCHADE TOEBRENGEN AAN MENS EN MILIEU. IN TIJDEN VAN INNOVATIE, DUURZAAMHEID EN DIGITALISERING DRONGEN STRATEGISCHERE EUROPESE NORMEN ZICH OP. DAAROM KONDIGDE DE EU IN FEBRUARI HAAR NIEUWE MONDIALE NORMALISATIESTRATEGIE AAN.

 

 

Als fabrikant die de EU-wetgeving respecteert, houdt u rekening met de Europese, geharmoniseerde standaarden. Om het succes van EU-bedrijven te verzekeren in lijn met de democratische waarden en oog voor veiligheid op het vlak van mens, milieu en data, waren de standaarden aan een update toe.

Nieuwe evoluties, nieuwe standaarden

Verschillende evoluties hebben deze nood in een stroomversnelling gebracht. Zo is een minimale CO2-uitstoot een van dé uitdagingen voor de industrie. Waterstoftechnologie toont enorm potentieel als alternatieve energiebron en kent daarom een snelle ontwikkeling. Daarnaast zijn de grondstoffen van batterijen – gebruikt in elektrische wagens en andere elektronische apparaten – erg in trek. Het is cruciaal dat de ontginning ervan voldoet aan strenge voorwaarden om zowel het milieu als de arbeidsnormen te respecteren. Ook kreeg de markt van technologische chips een enorm boost om ‘connected devices’ te produceren, waardoor cybersecurity een belangrijk aandachtspunt vormt.

5 acties van een nieuwe normalisatiestrategie

Om het concurrentievermogen van de EU te versterken en een veerkrachtige, groene en digitale economie uit te bouwen lanceert de Europese Commissie een vijfdelig pakket van maatregelen. Het doel? Een modern normalisatiesysteem dat snel normen oplevert volgens de markt- en beleidsprioriteiten.

  1. Anticipatie en snellere aanpak van normalisatieprioriteiten, zoals bij het coronavaccin, maar ook voor de certificatie van chips, propere waterstofwaardeketen, koolstofarm beton …   
  2. Verbetering van de governance en integriteit van het EU-normalisatiesysteem, waaronder het toezicht op de rol van kmo’s en de oproep naar kmo-vriendelijke voorwaarden voor normalisatie.
  3. Versterking van het Europese leiderschap op het gebied van mondiale normen via een nieuw mechanisme voor de uitwisseling van informatie en tegelijk zo ook de Europese benadering van internationale normalisatie versterken. 

  4. Ondersteuning van innovatie bij onderzoekers, door de relevantie van hun onderzoeksresultaten onder de loep te nemen voor normalisatie in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa. Daarnaast wordt ook tegen midden 2022 een gedragscode voor onderzoekers rond normalisatie opgesteld.

  5. Voorbereiding van een nieuwe generatie normalisatiedeskundigen door het belang van normen meer in de spotlights te zetten in de academische wereld. Dit kan door onder meer toekomstige EU-universiteitsdagen en opleidingsactiviteiten voor onderzoekers te organiseren.  

 

HEEFT U VRAGEN BIJ DE NORMEN EN CE-MARKERING?

Vaak merken we dat kmo’s moeilijk de weg vinden naar de standaarden die in hun sector gelden. Voor vragen of info over de CE-markering of de nieuwe normalisatiestrategie kan u via enterprise.europe@vlaanderen.be terecht bij de experten van Enterprise Europe Network Vlaanderen.

 

Bron: Wereldwijs-magazine Flanders Investment & Trade april 2022