Nieuwe regels voor markttoezicht nu volledig van toepassing

  • 22 juli 2021

Interne markt: nieuwe regels om veilige en conforme producten op de EU-markt te waarborgen

Markttoezicht is van cruciaal belang voor de goede werking van de interne markt.

Het beschermt:

  • consumenten en werknemers tegen onveilige producten en algemene niet-naleving
  • bedrijven van oneerlijke concurrentie door degenen die de regels negeren.

Vanaf 16 juli is de EU-verordening inzake markttoezicht en conformiteit van producten volledig van toepassing. De nieuwe regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht, voldoen aan de relevante EU-wetgeving en voldoen aan de eisen inzake volksgezondheid en veiligheid. De wetgeving is van cruciaal belang voor het waarborgen van een goed functionerende interne markt en draagt bij tot de inwerkingtreding van een betere structuur voor de controles op producten die op de EU-markt worden uitgewisseld door de samenwerking tussen nationale autoriteiten en douanebeambten te verbeteren.

De verordening is nu van toepassing op een breed scala aan producten die onder de EU-wetgeving vallen, van speelgoed, elektronica tot auto's.

Commissaris Thierry Breton, verantwoordelijk voor de interne markt, zei:"Met de toenemende onlineaankopen en de complexiteit van onze toeleveringsketens is het essentieel dat we ervoor zorgen dat alle producten op onze interne markt veilig zijn en voldoen aan de EU-wetgeving. Deze verordening zal ertoe bijdragen dat consumenten en bedrijven worden beschermd tegen onveilige producten en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten en douanebeambten wordt verbeterd om te voorkomen dat deze de interne markt binnenkomen.

Deze nieuwe regels:

  • geven beter de bevoegdheden van de markttoezichtautoriteiten aan, zodat zij bevoegd zijn om inspecties ter plaatse uit te voeren en undercover aankopen van producten te verrichten.
  • helpen de toenemende uitdagingen van e-commerce en nieuwe toeleveringsketens aan te pakken door ervoor te zorgen dat bepaalde categorieën van producten alleen op de EU-markt kunnen worden gebracht als een marktdeelnemer vertegenwoordigd is in de EU die kan optreden als gesprekspartner voor de autoriteiten.
  • dragen bij tot de versterking van de samenwerking tussen de handhavingsinstanties en met name de douaneautoriteiten, teneinde te zorgen voor een doeltreffendere controle van producten die aan de grenzen van de EU binnenkomen. De basis voor een betere samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten, de Commissie en de belanghebbenden werd gelegd door de oprichting van het Europees productnalevingsnetwerk eerder in januari van dit jaar.

In overeenstemming met deze verordening zal aanvullende informatie over productregels die relevant zijn voor bedrijven worden verstrekt op het Portaal Your Europe en via de Contactpunten voor producten. De Commissie heeft al in maart 2021 specifieke Richtsnoeren voor het bedrijfsleven over deze nieuwe verordening uitgevaardigd.

Het nieuwe rechtskader is op 16 juli 2021 volledig van toepassing geworden (let op enkele bepalingen die vanaf begin dit jaar al van toepassing zijn, voornamelijk met betrekking tot het productnalevingsnetwerk, de financiering van dit netwerk en peer reviews, de rol en taken van administratieve samenwerkingsgroepen en de rol van de Commissie).