Onlinehandel uitgegroeid tot een belangrijk afzetkanaal voor namaakgoederen

  • 27 oktober 2021
  • Meer dan 50 % van de namaakgoederen die aan de EU-grenzen in beslag zijn genomen, is afkomstig van onlinehandel.
  • Meer dan 75 % van de in beslag genomen elektronisch verhandelde namaakgoederen is afkomstig uit China.
  • Parfums en cosmetica, farmaceutische producten en zonnebrillen zijn de belangrijkste namaakproducten die online worden verkocht

 

De EUIPO-OESO-studie van 25 oktober 2021 over misbruik van elektronische handel voor de afzet van namaakgoederen (“Misuse of e-commerce for trade in counterfeits”) bevestigt dat onlinehandel de verkoop van nagemaakte goederen aanwakkert en het belangrijkste kanaal voor de distributie van namaakproducten aan het worden is. In de studie worden gegevens geanalyseerd over de inbeslagname van goederen door de douane aan de buitengrenzen van de Europese Unie (EU) en wordt onderzocht hoe namaakgoederen terechtkomen bij de consument.

De onlinehandel heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen, een trend die nog eens is versneld door de COVID-19-pandemie. Het grootste deel van de wereldwijde onlinehandel, namelijk 82 % van de totale omzet, vindt plaats tussen ondernemingen onderling (“business-to-business”), terwijl de onlineverkoop aan de consument (“business-to-consumer”) goed is voor de resterende 18 % (stand 2019).

Net als bij andere instrumenten van de moderne economie wordt de onlineverkoop steeds vaker misbruikt voor de verspreiding van namaak. Volgens gegevens over tegengehouden namaakproducten houdt 56 % van de inbeslagnames door de douane aan de grenzen van de EU verband met elektronische handel.

Uit de studie blijkt ook dat de waarde van tegengehouden online verkochte namaakgoederen veel lager is dan die welke niet via elektronische handel worden verzonden maar in plaats daarvan via uiteenlopende vervoermiddelen (weg, spoor, lucht en zee) per container worden vervoerd. De inbeslagnames van online verkochte goederen vertegenwoordigen slechts 14 % van de totale waarde van tegengehouden goederen, terwijl het bij 86 % van de tegengehouden goederen om containerleveringen ging. Sommige van deze leveringen waren echter bestemd voor distributiecentra in de EU, van waaruit de goederen vervolgens worden doorgezonden naar consumenten die ze online hebben besteld. Dit kan betekenen dat de rol van e-handel bij de afzet van namaakproducten in werkelijkheid nog veel groter is.

Uit de analyse van de vervoersmodaliteiten en de landen van herkomst van namaakproducten komt naar voren dat de aan de EU-buitengrenzen tegengehouden goederen grotendeels via pakketdiensten worden verzonden. Wat de oorsprong van de online verhandelde goederen betreft, staat China aan de top met meer dan 75 % van de in beslag genomen goederen, gevolg door Hongkong (5,7 %), Turkije (5,6 %) en Singapore (3,3 %). China is met een aandeel van 68 % ook het belangrijkste land van herkomst als we kijken naar de waarde van online aangekochte namaakgoederen.

Het gebruik van elektronische handel varieert naargelang het soort namaakgoederen. Parfums en cosmetica (75,3%) farmaceutische producten (71,9%) en zonnebrillen (71,3%) zijn de online verhandelde producten die het vaakst worden tegengehouden.

Lees hier het volledige persbericht: eCommerce.docx (europa.eu)

Bron: persbericht 25/10/21- EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie)