Op zoek naar een douanevertegenwoordiger, expediteur of logistiek dienstverlener?

  • 5 oktober 2021

Surf naar de vernieuwde website van Forward Belgium, de sectorvereniging van douanevertegenwoordigers:

https://forwardbelgium.be/find-a-forwarder

Het is nu mogelijk om via filters aan te duiden welk type hulp je nodig hebt en welk soort goederen je verhandelt. Daarnaast kan je ook bijvoorbeeld aangeven of het om fiscale vertegenwoordiging moet gaan.