Openbare consultatie: collectieve arbeidsovereenkomsten voor zelfstandigen - toepassingsgebied EU-mededingingsregels

  • 22 april 2021

De Europese Commissie heeft een initiatief gelanceerd om ervoor te zorgen dat het EU-mededingingsrecht niet in de weg staat van collectieve overeenkomsten die tot doel hebben de arbeidsomstandigheden van solo-zelfstandigen (d.w.z. zelfstandigen zonder werknemers) te verbeteren. Het initiatief beoogt dit doel te bereiken door de toepasselijkheid van het EU-mededingingsrecht op collectieve onderhandelingen door individuele zelfstandigen te verduidelijken.

De Commissie zal een openbare raadpleging starten waarin de stakeholders zich uitspreken over de verschillende beleidsopties van het initiatief en de waarschijnlijke gevolgen daarvan. Het doel is ervoor te zorgen dat de standpunten van het publiek en de stakeholders goed tot uiting komen in de impactanalyse en om te zorgen voor transparantie.

U kunt een bijdrage leveren aan deze bevraging door de online vragenlijst in te vullen.

Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, neem dan contact op via COMP-COLLECTIVE-BARGAINING-1@ec.europa.eu.

Vragenlijsten zijn beschikbaar in sommige of alle officiële EU-talen. U kunt uw antwoorden indienen in elke officiële EU-taal.

Om redenen van transparantie worden organisaties en bedrijven die deelnemen aan openbare raadplegingen verzocht zich te registreren in het transparantieregister van de EU.

De vragenlijst beantwoorden. Deadline: 28/5/21.