Openbare consultatie: EU-strategie voor duurzaam textiel

  • 20 mei 2021

De textielsector wordt in de Europese Green Deal, het actieplan voor een circulaire economie en de industriestrategie van 2020 als prioritair aangemerkt, omdat die sector een groot potentieel voor circulariteit heeft en dus belangrijk is voor de transitie naar een duurzamere, meer circulaire economie. In het herstelplan zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het industriële ecosysteem voor textiel in de EU uiteengezet, alsook wat er nodig is voor herstel, rekening houdend met de huidige en verwachte zwakten aan zowel de vraag- als de aanbodzijde.

Dit initiatief heeft tot doel de EU te helpen bij de overstap naar een klimaatneutrale en circulaire economie met producten die duurzamer en beter herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn. Het moet ervoor zorgen dat de textielsector na de coronacrisis op duurzame en concurrerende wijze herstelt door de beginselen van de circulaire economie toe te passen op de productie, de producten, de consumptie, het afvalbeheer en de secundaire grondstoffen. Het initiatief zal investeringen, onderzoek en innovatie ondersteunen.

Dit initiatief is van belang voor een breed spectrum van belanghebbenden in de EU en elders. Alle burgers en organisaties kunnen aan de raadpleging deelnemen. Met name actoren in de textielwaardeketen (producenten van vezels, garen, weefsels of kleding/textiel, detailhandelaars en inzamelaars, sorteerders en recyclers van post-consumptietextiel, met inbegrip van kmo’s), overheidsinstanties, burgers, consumenten en sociale partners, investeerders en onderzoeks-, innovatie- en opleidingscentra worden uitgenodigd feedback te verstrekken.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen voor 4 augustus 2021.