Openbare consultatie: EU-strategie voor duurzame chemische stoffen - verordening cosmetische producten

  • 1 juni 2022

De EU-strategie voor duurzame chemische stoffen heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen en innovatie op het gebied van veilige en duurzame chemische stoffen te stimuleren.

Dit initiatief is gericht op cosmetische producten, met name op verschillende acties en mogelijke maatregelen om de efficiëntie en doeltreffendheid van de huidige regels voor cosmetische producten te verbeteren.

Waarom deze raadpleging?

De EU verzamelt informatie, standpunten en ervaringen over hoe de verordening betreffende cosmetische producten kan worden verbeterd om de menselijke gezondheid en de werking van de interne markt te waarborgen.

De geschiktheidscontrole van de meest relevante wetgeving inzake chemische stoffen (met uitzondering van REACH), de geschiktheidscontrole van hormoonontregelende stoffen en het statusverslag/de evaluatie van het gebruik van nanomaterialen in cosmetische producten hebben een aantal tekortkomingen in en in verband met de verordening betreffende cosmetische producten aan het licht gebracht. Deze tekortkomingen zijn met name het ontbreken van specifieke bepalingen voor hormoonontregelende stoffen, de toepasbaarheid van een generieke aanpak van risicobeheer (GRA) voor andere schadelijke stoffen, de mogelijk uiteenlopende adviezen van commissies die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van chemische stoffen, en het gebrek aan samenhang tussen de wetgevingen inzake de definitie van nanomateriaal.

De strategie voor duurzame chemische stoffen (https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020667-chemicals-strategy-sustainability-towards-toxic-free_en) schetst de strategie van de Europese Commissie om het publiek en het milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en om innovatie bij de ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven aan te moedigen in het kader van de Europese Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl).

De strategie bevat een verbintenis om ervoor te zorgen dat de cosmeticaverordening betere bescherming biedt tegen de meest schadelijke chemische stoffen, door middel van de toepassing van de GRA, de factor voor de beoordeling van mengsels, de hertoewijzing van de werkzaamheden van wetenschappelijke comités, een horizontale definitie van nanomateriaal en een nieuwe etiketteringsbenadering voor de communicatie van essentiële informatie over chemische stoffen.

Je kan meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen voor 21 juni 2022.

Bron: EU-strategie voor duurzame chemische stoffen — verordening cosmetische producten (herziening) (europa.eu)