Openbare raadpleging over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van modellen

  • 20 mei 2021

Ontwerpers van modellen in Europa kunnen verschillende vormen van modellenbescherming genieten. Hun creaties worden beschermd zonder inschrijving, als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, gedurende drie jaar vanaf de datum van bekendmaking in de EU. Indien een ingeschreven bescherming van maximaal 25 jaar wordt verlangd, kunnen ontwerpers ervoor kiezen om hun modellen overeenkomstig de nationale regelgeving afzonderlijk in een aantal of alle EU-lidstaten in te schrijven. Zij kunnen daarnaast hun modellen voor de hele EU inschrijven met behulp van het ingeschreven Gemeenschapsmodel dat wordt beheerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Hoewel de procedures niet zijn geharmoniseerd, zijn de inhoudelijke voorwaarden voor de inschrijving van een model identiek in alle EU-lidstaten, evenals de rechten van de houders van het model en de beperkingen van die rechten. Een belangrijke uitzondering blijft de bescherming van vervangingsonderdelen. Hoewel tot nu toe elf lidstaten hun servicemarkt voor vervangings- en reparatieonderdelen hebben opengesteld voor concurrentie, genieten oorspronkelijke fabrikanten in de overige lidstaten nog steeds bescherming van modellen van vervangingsonderdelen.

Ter ondersteuning van de evaluatie van de EU-wetgeving inzake bescherming van modellen werd een uitgebreide openbare raadpleging gehouden en werden twee onderzoeken naar een economische en juridische herziening van de modellenbeschermingsstelsels in Europa uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat deze wetgeving goed werkt.

In haar mededeling van 25 november 2020 getiteld “Het innovatiepotentieel van de EU optimaal benutten - Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen” heeft de Commissie aangekondigd dat zij na de geslaagde hervorming van het merkenrecht van de EU de EU-wetgeving voor de bescherming van modellen zal herzien.

Deze openbare raadpleging is bedoeld als aanvulling op de uitgebreide openbare raadpleging over modellenbescherming die reeds is gehouden. Doel is het verzamelen van (aanvullende) opvattingen van iedereen die te maken heeft met modellenbescherming in Europa over geselecteerde onderwerpen en potentiële opties en de gevolgen daarvan voor de hervorming die eerder niet specifiek aan de orde zijn gekomen.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen voor 22 juli 2021.