Partner Search European Green Deal Call

  • 5 november 2020

Op 17 september 2020 heeft de EC de pdf bestandOproep_Europese_Green_Deal.pdf (44 kB) gelanceerd, een oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten waarmee de klimaatcrisis kan worden aangepakt en die bijdragen tot de bescherming van de unieke ecosystemen en biodiversiteit van Europa. Deze in het kader van Horizon 2020 gefinancierde oproep zal het herstel van Europa van de coronacrisis stimuleren door groene uitdagingen om te zetten in innovatiekansen. De deadline voor de indiening van voorstellen is 26 januari 2021.
Een aantal Israëlische bedrijven (evenals een universiteit) wensen zich aan te sluiten bij consortia die een projectvoorstel willen indienen voor de European Green Deal Call. 

Deze bedrijven hebben o.a. expertise in 1 of meerdere van de volgende onderwerpen:

•    GD 1.1 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

Aangeboden technologie: Zeer nauwkeurige, goedkope wegwerpbare en motorloze zweefvliegtuigen, ontwikkeld om een enorme aanval van kamikaze-achtige, extreem snelle initiële respons te leveren met een logistieke beschikbaarheid van honderden tonnen water per uur.

•    GD 1.2 Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Aangeboden technologieën:
a)    Autonoom irrigatiesysteem dat altijd de optimale hoeveelheid water voor elke plant levert. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op zuiver water, geen waterafvoer, en een drastische verlaging van de onderhoudskosten.
b)    Optimaal beheer van biosfeerreservaten op basis van de economie van de beoordeling van ecosysteemdiensten; economische waardering van het mariene ecosysteem; marien natuurlijk kapitaal en groene boekhouding; de economie van biodiversiteit en de economische schade van klimaatverandering.

•    GD 4.1 Building and renovating in an energy and resource efficient way

Aangeboden technologie: Het Israëlisch bedrijf ontwikkelde een volledig circulaire technologie voor het recycleren van rubber. Dit gerecycleerde rubber dient als basis voor de productie van een end-to-end thermische isolatie. Met gebruik van niet-giftige materialen en een koolstofarme verwerking slagen ze erin om een eenvoudige, gemakkelijke en kosteneffectieve muur- en vloerisolatie aan te bieden.

•    GD 6.1 Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

Aangeboden technologieën:
a)   IOT-gebaseerd systeem voor gezondheidsmonitoring in precisieveehouderij. Het systeem bestaat uit een slim end-to-end-systeem voor oormerken, dat 24/7 realtime gezondheids-monitoring biedt, waardoor vroege diagnose en behandeling van veeziekten mogelijk is.
b)    Een groene en ecologische technologie waarmee leveranciers van gekweekt vlees de productiekosten aanzienlijk kunnen verlagen. Deze technologie gebruikt planten als bioreactoren die voornamelijk zon, aarde en water nodig hebben om de productie van de recombinante eiwitten te vergemakkelijken. Deze bioreactoren zijn duurzaam, nemen CO2 op, geven zuurstof af aan de atmosfeer en produceren kleine hoeveelheden organisch afval dat kan worden hergebruikt als meststof.
c)    Automatisch robotmelksysteem voor kosteneffectief, krachtig automatisch melken op middelgrote en grote melkveebedrijven. Het systeem is ontworpen als aanvulling op conventionele melkstalapparatuur en bestaat uit volledig automatische, ultramoderne robotarmen die in elke melkstal worden geïnstalleerd. Met dit systeem kunnen boeren gelijktijdig tientallen koeien melken met slechts één begeleider. Bovendien verbetert het systeem het welzijn van de koe door het verminderen van somatische cellen en het verminderen van stress, wat leidt tot een verhoogde melkproductie.
d)    Subtopic C: Wijdverbreide inzet van hydrocultuur serres. Voordelen: 90% minder waterverbruik, 60% minder meststoffen, een nieuwe biologische ongediertebestrijding om het gebruik van pesticiden te verminderen.
e)  Subtopic A: Absorptiekoeler voor hydrocultuur serres, die hun energieverbruik drastisch kunnen verminderen, waardoor ze praktisch klimaatneutraal worden. De koelmachine is ontworpen om te werken met een warmtebron van zowel een gasturbinegenerator als een zonneboiler.
f)    Autonoom irrigatiesysteem dat altijd de optimale hoeveelheid water voor elke plant levert. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op zuiver water, geen waterafvoer, en een drastische verlaging van de onderhoudskosten.

•    GD 7.1 Restoring biodiversity and ecosystem services

Aangeboden expertise: Optimaal beheer van biosfeerreservaten op basis van de economie van de beoordeling van ecosysteemdiensten; economische waardering van het mariene ecosysteem; marien natuurlijk kapitaal en groene boekhouding; de economie van biodiversiteit en de economische schade van klimaatverandering.

•    GD 8.1 Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Aangeboden technologieën:
a)    Een innovatieve doseeroplossing zonder drijfgas voor vloeibare en visceuze materialen, die een aerosolachtige dispenser-ervaring biedt in hervulbare verpakkingen gemaakt van elk materiaal, inclusief karton en gerecycleerde kunststof. Voordelen: mogelijkheden voor merkdifferentiatie, 45% lagere ecologische voetafdruk, aanzienlijke kostenbesparingen en minder wettelijke beperkingen.
b)    Een gepatenteerde technologie waarmee de waterstroom en de migratie van verontreinigende stoffen in de ondergrond, van het landoppervlak naar het grondwater, in real time kunnen worden gemeten. Deze technologie verstrekt echte gegevens, samen met de mogelijkheid om fysische en chemische parameters te analyseren. Dit laat toe om saneringsmaatregelen te optimaliseren en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wat een enorme impact heeft op de beschikbaarheid van waterbronnen en op alle gerelateerde economische en milieuaspecten.
c)    Technologie om resilin, het meest efficiënte elastische eiwit, te produceren door middel van genetische manipulatie. Resilin kan in veel producten plastic, nylon en rubber vervangen. Omdat het een niet-toxisch, afbreekbaar eiwit is, zijn deze op resilin gebaseerde producten milieuvriendelijke game-changers voor meerdere toepassingen.

•    GD 10.2 Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Aangeboden expertise:
a)    Het ontwerpen en evalueren van de gebruikersbetrokkenheidservaring, bij het identificeren van specifieke sociaal-techno-economische barrières en kansen voor betrokkenheid tussen gebruikersgroepen op demonstratielocaties. Plannen van de strategie voor het benaderen van gebruikers om vertrouwen op te bouwen en de bereidheid tot betrokkenheid te vergroten. 
De focus ligt op energiediensten; prosumer markten als platform voor betrokkenheid; integratie van de consument in het koolstofarme energiesysteem via slimme huizen en slimme apparaten; middenspelers als actoren voor het bevorderen van de vermindering van de vraag naar energie in de woonsector; en gemeenschapsbeheer van energie.
b)    Optimaal beheer van biosfeerreservaten op basis van de economie van de beoordeling van ecosysteemdiensten; economische waardering van het mariene ecosysteem; marien natuurlijk kapitaal en groene boekhouding; de economie van biodiversiteit en de economische schade van klimaatverandering.
c)    Activiteiten op het gebied van gedragsverandering, waaronder nationale en lokale campagnes gericht op zwerfvuil op zee, klimaatverandering en het mariene milieu; uitgebreide ervaring op het gebied van milieueducatie; en uitgebreide expertise i.v.m. de betrokkenheid van de gemeenschap en vrijwilligers.

•    GD-10-3-2020 Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Aangeboden expertise: Exploitatie van een state-of-the-art onderzoeksschip, ROV (remotely operated vehicle) en uitrusting voor mariene wetenschappen; nationale ervaring op het gebied van milieueducatie; programma's voor gemeenschap en vrijwilligers; en wetenschapsprogramma’s voor burgers.

Voor meer informatie omtrent de Israëlische bedrijven en hun expertise kan u contact opnemen met: 
Els Van der Burght (els.vanderburght@vlaio.be, 0470/210714).

Wenst u meer informatie over de EU Green Deal Call, dan kan u terecht bij:
Pascal Verheye, NCP Vlaanderen (pascal.verheye@vlaio.be, 02/432 43 34).