Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring - Gebruiksvoorwaarden

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Enterprise Europe Network Vlaanderen, dat deel uitmaakt van het intern verzelfstandigd Agentschap Innoveren & Ondernemen van het Vlaams Gewest, gevestigd te Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, is beheerder van  deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Enterprise Europe Network Vlaanderen hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (‘FG’) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen door te mailen naar dpo@vlaio.be. In het Engels is dat de data protection officer (‘DPO’). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om je rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar het Enterprise Europe Network Vlaanderen je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

  • jouw informatievraag;
  • een door jou gewenste dienstverlening (het ontvangen van onze nieuwsbrief; het deelnemen aan infosessies).

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam, ondernemingsnummer, e-mailadres en telefoonnummer) en je bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we je voornaam, naam en je e-mailadres. Voor het inschrijven voor een infosessie, verzamelen we je voornaam, naam, ondernemingsnummer en e-mailadres. Enterprise Europe Network Vlaanderen geeft je daarbij de volgende garanties:

  • je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt:

    • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken;
    • om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.
  • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen;
  • we bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld netwerk van dienstverleners verbonden aan VLAIO (zoals Team Bedrijfstrajecten vzw), IT of cloud provider ), die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van VLAIO door te mailen naar dpo@vlaio.be.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke ondernemers ons in vertrouwen bezorgen. Enterprise Europe Network Vlaanderen zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder “Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen”), zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website.

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen je graag door naar de officiële websites van de door jou gebruikte browser om dit verder te ontdekken.

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die worden gebruikt op deze website:

 

Naam

Domein

Doel

Vervaldatum

SESS#

enterpriseeuropevlaanderen.be

Behoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken

2019/07/10

Has_js

enterpriseeuropevlaanderen.be

Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet

NVT

_utma

enterpriseeuropevlaanderen.be

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Wordt gebruikt door Google Analytics (GA).

2 jaar

_utmb

enterpriseeuropevlaanderen.be

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website bezocht. Gebruikt door GA om de duur van een websitebezoek te berekenen.

1 dag

_utmc

enterpriseeuropevlaanderen.be

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website bezocht. Gebruikt door GA om de duur van een websitebezoek te berekenen.

NVTG

_utmt

enterpriseeuropevlaanderen.be

Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen

1 dag

_utmz

enterpriseeuropevlaanderen.be

Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door GA.

6 maanden

_ga

enterpriseeuropevlaanderen.be

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

enterpriseeuropevlaanderen.be

Wordt gebruikt door GA om de snelheid van aanvragen  te regelen

1 dag

_gid

enterpriseeuropevlaanderen.be

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

aucp13n

enterpriseeuropevlaanderen.be

Onbekend

2019/7/10

 

 

 

 

APISID

Youtube.com

Deze DoubleClick-cookie wordt over het algemeen door de site ingesteld door advertentiepartners en gebruikt door hen om een ​​profiel op te stellen van de interesses van de websitebezoeker en relevante advertenties weer te geven op andere sites. Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.

1 jaar

CONSENT

Gstatic.com

Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

2037/12/30

HSID

Youtube.com

Deze DoubleClick-cookie wordt over het algemeen door de site ingesteld door advertentiepartners en gebruikt door hen om een ​​profiel op te stellen van de interesses van de websitebezoeker en relevante advertenties weer te geven op andere sites.

1 jaar

LOGIN_INFO

Youtube.com

Onbekend

2020/4/02

PREF

Youtube.com

Deze DoubleClick or Google-cookie wordt over het algemeen door de site ingesteld door advertentiepartners en gebruikt door hen om een profiel op te stellen van de interesses van de websitebezoeker en relevante advertenties weer te geven op andere sites. Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.

2 jaar

SAPISID

Youtube.com

Deze DoubleClick-cookie wordt over het algemeen door de site ingesteld door advertentiepartners en gebruikt door hen om een ​​profiel op te stellen van de interesses van de websitebezoeker en relevante advertenties weer te geven op andere sites. Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.

6 maanden

SID

Youtube.com

Dit is een heel gebruikelijke cookienaam, maar waar deze als een sessiecookie wordt gevonden, wordt deze waarschijnlijk gebruikt voor sessiebeheer.

Het belangrijkste doel van deze cookie is: strikt noodzakelijk!

6 maanden

SIDCC

Youtube.com

Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

Het belangrijkste doel van deze cookie is:

Targeting / Reclame

2019/9/29

SSID

 

Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezoekt.

Het belangrijkste doel van deze cookie is:

Targeting / Reclame

6 maanden

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

Deze cookie wordt ingesteld door YouTube om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video's die zijn ingesloten in sites, en kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.

Het belangrijkste doel van deze cookie is:

Targeting / Reclame

2019/12/14

YSC

Youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

NVT

 

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Gebruiksvoorwaarden

 Het gebruik van de website www.enterpriseeuropevlaanderen.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Enterprise Europe Network Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.enterpriseeuropevlaanderen.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Enterprise Europe Network Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Enterprise Europe Network Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.enterpriseeuropevlaanderen.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Enterprise Europe Network Vlaanderen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Enterprise Europe Network Vlaanderen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Enterprise Europe Network Vlaanderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.