Raadpleging: Effectbeoordeling voor de herziening van de databankrichtlijn

  • 21 juni 2021

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 voorziet in de herziening van de databankenrichtlijn. Voor deze evaluatie is de Europese Commissie – directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) – een studie gestart om na 25 jaar na publicatie ervan meer informatie te verzamelen over de vraag of de databankrichtlijn nog steeds geschikt is voor het doel in de huidige data-economie.

De herziening heeft met name betrekking op de interactie van de databankrichtlijn met door machines gegenereerde of door sensoren gegenereerde gegevens, zoals door auto's of slimme wearables. Deze herziening van de databankenrichtlijn maakt deel uit van de Data act, een van de belangrijkste initiatieven in de Europese strategie voor gegevens, waarvan het delen van gegevens een van de belangrijkste pijlers is.

Aangezien databases in alle sectoren worden gemaakt en gebruikt, is de enquête gericht op een breed scala aan belanghebbenden die gegevens genereren en gebruiken voor intern gebruik, gegevens verkopen / in licentie geven aan derden, diensten verlenen op basis van gegevens of gegevensanalyse, gegevens verkrijgen van derden, enz. Voorbeelden zijn autofabrikanten, fabrikanten van sensoren, fabrikanten en gebruikers van slimme wearables, bedrijven die hun diensten baseren op dergelijke informatie. Daarnaast zijn de mening van juristen en IT-experts ook waardevolle perspectieven voor het onderzoek.

Uw deelname aan deze enquête is belangrijk omdat het zal bijdragen aan hoe en onder welke voorwaarden de toegang, het gebruik en het delen van databases in de data-economie er in de toekomst uit zullen zien. 

Het invullen van de enquête duurt slechts 15 minuten. Surf voor 15 juli naar: https://technopolis.limequery.com/292749?lang=en