Raadpleging "Late Payment Directive"

  • 18 augustus 2021

Deze raadpleging vindt plaats in het kader van een "Study on Building a responsible payment culture in the EU: Improving the effectiveness of the Late Payment Directive (2011/7/EU)". De studie, die door de Europese Commissie – DG GROW is gelanceerd, is bedoeld om maatregelen te nemen om betalingsachterstanden te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

De raadpleging is bedoeld om informatie te verzamelen over vier aspecten, namelijk:

  1. de belangrijkste kenmerken van de door ondernemingen vastgestelde betalingsvoorwaarden;
  2. de ervaring van de ondernemingen met oneerlijke betalingspraktijken;
  3. de behandeling door de ondernemingen van geschillen over betalingsachterstanden;
  4. de opvattingen van ondernemingen over mogelijke beleidsmaatregelen ter bestrijding van betalingsachterstanden.

De raadpleging is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die in alle sectoren actief zijn. Het richt zich echter alleen op betalingsvoorwaarden in business-to-business (B2B) transacties. Bijgevolg zijn detailhandelaars en bedrijven die meestal rechtstreeks met consumenten en/of met overheidsdiensten werken, uitgesloten van de raadpleging.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen vóór 15 oktober.