Raadpleging over de herziening mededingingsregels voor O&O-samenwerking, specialisatie en gezamenlijke productieovereenkomsten

  • 19 augustus 2021

De Europese Commissie nodigt kmo's uit om hun mening te geven over de herziening van de VERORDENING (EU) Nr. 1218/2010 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen O&O- en specialisatieovereenkomsten.

Deze Verordeningen O&O en Specialisatie stellen bepaalde categorieën van O&O-, specialisatie- en gezamenlijke productieovereenkomsten vrij van het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten.

De Commissie onderzoekt mogelijkheden om de deelname van kmo's aan O&O-, specialisatie- en gezamenlijke productieovereenkomsten die geen mededingingsbezwaren opleveren, aan te moedigen. De momenteel geïdentificeerde beleidsopties omvatten de mogelijke invoering van een specifieke categorie O&O-, specialisatie- en/of gezamenlijke productieovereenkomsten die zijn vrijgesteld door de groepsvrijstellingsverordeningen O&O en specialisatie, onder nader te bepalen voorwaarden, indien dergelijke overeenkomsten worden gesloten door kmo's. De Commissie onderzoekt verder mogelijkheden om bepaalde definities te verduidelijken en om bepaalde voorwaarden in de O&O-groepsvrijstellingsverordening voor kmo's te beperken (en/of mogelijk op te heffen).

Indien u wenst deel te nemen, vindt u hier de vragenlijst over O&O-samenwerkingsovereenkomsten (wachtwoord: RDHBERS) en klik hier voor specialisatie-/gezamenlijke productieovereenkomsten (wachtwoord: SpecHBERS).

Gelieve uw antwoorden vóór 30 september 2021 in te vullen.