Raadpleging van stakeholders over het transitietraject voor toerisme

  • 2 augustus 2021

Bij de update van de industriële strategie van de EU werd benadrukt dat de groene en digitale transitie van de EU-industrie en haar ecosystemen moet worden versneld. Het stelt co-creatie voor met het bedrijfsleven, overheden, sociale partners en andere belanghebbenden.

Om het co-creatieproces in gang te zetten, heeft de Commissie een werkdocument opgesteld waarin mogelijke scenario's voor een overgangstraject naar een veerkrachtiger, duurzamer en innovatiever toeristisch ecosysteem worden uiteengezet.

Commissaris Breton nodigt stakeholders uit om na te denken over en bij te dragen aan de scenario's voor 2030 en een lijst op te stellen van de belangrijkste enablers voor de transitie van het toeristische ecosysteem. Het document nodigt de stakeholders uit om samen te werken en concrete acties, toezeggingen en investeringen voor te stellen op sectoraal, nationaal en regionaal niveau van het toeristische ecosysteem. Het vraagt de stakeholders ook om een beoordeling van de omvang, de kosten, de baten en de voorwaarden van de vereiste acties ter begeleiding van de dubbele overgang van het Europese toerisme.

Deel uw bijdrage via de VRAGENLIJST EU-enquête die tot 15 september 2021 openstaat.

Op basis van uw input verdiepen en richten we het debat dit najaar met speciale stakeholderworkshops.