Resultaten Eurobarometer over efficiënt gebruik van hulpbronnen en groene markten bij kmo’s

  • 2 mei 2022

Eind 2021 werden voor de Eurobarometer 498 meer dan 13 000 kmo’s bevraagd over hun gebruik van hulpbronnen en groene markten, dit in kader van de Europese kmo-strategie. Deze strategie erkent het belang van kmo’s als de ruggengraat van onze economie en heeft tot doel om kmo’s over alle sectoren te mobiliseren om mee te bouwen aan een sterke, veerkrachtige klimaatneutrale, digitale economie waarin hulpbronnen efficiënt benut worden.

89% van de bevraagde kmo’s nam reeds ten minste een van de voorgestelde maatregelen om hun bedrijfsactiviteiten om te schakelen naar meer ecologische duurzaamheid. Dit is 2% beter dan 2 jaar geleden. België bleek hierbij een van de 7 toplanden waarbinnen minstens 40% van de bevraagde kmo's min 1% van hun jaarlijkse omzet heeft geïnvesteerd in efficiënt gebruik van hulpbronnen met veeleer positief effect op de kosten. Meest populaire maatregel was het werken op afvalvermindering (64%) gevolgd door energiebesparing (61%) en materiaalbesparing (57%). Deze 3 maatregelen waren ook het meest populair in de bedrijfsplannen. De huidige situatie in Oekraïne zal hier vermoedelijk nog een extra incentive voor geven.

‘Groene’ producten, die als hoofdeigenschap het reduceren van de negatieve milieu-impact hebben, werden aangeboden door 35% van de Belgische en 45% van de Nederlandse bedrijven. Dit aandeel belooft sterk uit te breiden en wordt ook gepromoot met het duurzame productinitiatief (zie artikel Concreter toekomstperspectief duurzame producten en digitaal productpaspoortwaarmee Europa mikt op enkel nog introductie van goed gedocumenteerde duurzame producten op onze toekomstige markt.

Hoewel 4% van de bevraagde bedrijven aangaf reeds klimaatneutraal te zijn, had slechts 20 % van de kmo’s een strategie om hun voetafdruk te reduceren en 25% het plan zijn voetafdruk te bepalen. Een actie die we alleen maar sterk kunnen aanbevelen om niet meer blind te varen en in de toekomst koolstof net zo goed te managen als andere stromen.

U kunt hier de Eurobarometer Flash voor België bekijken: 

Meer info: SMEs, resource efficiency and green markets - maart 2022 - - Eurobarometer survey (europa.eu)

Ben je zelf gemotiveerd om meer groene jobs aan te bieden en jouw bedrijfsimpact nog positiever te maken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze duurzaamheidsadviseur, Bie Gielen, voor vrijblijvend eerstelijnsadvies, hulp bij het vinden van internationale strategische partners en of steun via mail: bie.gielen@vlaio.be.