Uitbreiding IPA4SME programma

  • 30 juli 2021

Het IPA4SME programma dat kmo's in de valorisatie en bescherming van hun intellectuele eigendom ondersteunt, werd uitgebreid. Via dit programma konden tot nu kmo's die een seal of excellence (SoE) behaalden in het Horizon 2020 programma of EIC Accelerator Pilot tot € 15.000 subsidie aanvragen voor de bescherming van hun intellectuele eigendom door octrooiaanvragen. 

Nu werd deze doelgroep uitgebreid met kmo’s die als innovatief bestempeld worden na het doorlopen van een IP-scan. Voor België kan een dergelijke IP-scan doorlopen worden via de FOD Economie. Deze kan periodiek via de IE-voucher aangevraagd worden.  

De financiële steun in het IPA4SME bestaat uit de gedeeltelijke terugbetaling van kosten gemaakt voor het aanvragen van octrooiaanvragen bij het European Patent Office (EPO). Er is tot 75% tegemoetkoming in de kosten van een octrooiaanvraag bij het EPO met een maximum van € 2.500 per octrooiaanvraag (maximum 5 aanvragen per kmo) en tot 50% tegemoetkoming met een maximum van € 2.000 in de kosten van een gemachtigde die voor het EPO mag optreden. 

Wenst u meer informatie, surf naar IPA4SME.