Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce

  • 25 juni 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn de nieuwe regels voor de manier waarop btw wordt geheven op online verkopen van toepassing.

Deze zullen een aantal wijzigingen aanbrengen in de manier waarop btw wordt geheven op online verkopen, ongeacht of consumenten kopen bij handelaren binnen of buiten de EU:

  • Tot 1 juli 2021 zijn goederen die door niet-EU-bedrijven in de EU worden ingevoerd ter waarde van minder dan € 22, vrijgesteld van btw. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze vrijstelling opgeheven, zodat btw wordt geheven over alle goederen die de EU binnenkomen – net als voor goederen die door EU-bedrijven worden verkocht. Studies en ervaring hebben aangetoond dat deze vrijstelling wordt misbruikt, waarbij gewetenloze verkopers van buiten de EU zendingen van goederen, zoals smartphones, verkeerd labelen om van de vrijstelling te profiteren. Deze leemte stelt deze bedrijven in staat om hun EU-concurrenten te onderbieden en kost EU-schatkisten naar schatting € 7 miljard per jaar aan fraude, wat leidt tot een grotere belastingdruk voor andere belastingbetalers.
  • Tot 1 juli 2021 moeten verkopers van e-commerce een btw-registratie hebben in elke lidstaat waar ze een omzet hebben die boven een bepaalde algemene drempel ligt, die van land tot land verschilt. Vanaf 1 juli worden deze verschillende drempels vervangen door één gemeenschappelijke EU-drempel van 10.000 euro waarboven de btw moet worden betaald in de lidstaat waar de goederen worden geleverd. Om het leven van deze bedrijven te vereenvoudigen en het voor hen veel gemakkelijker te maken om in andere lidstaten te verkopen, kunnen onlineverkopers zich nu registreren voor een elektronisch portaal genaamd de "One Stop Shop" waar ze al hun btw-verplichtingen voor hun verkoop in de hele EU kunnen nakomen. Deze drempel van € 10.000 is al van toepassing op elektronische diensten die sinds 2019 online worden verkocht.

In plaats van te worstelen met ingewikkelde procedures in andere landen, kunnen ze zich registreren in hun eigen lidstaat en in hun eigen taal. Eenmaal geregistreerd, kan de online retailer btw melden en betalen in de One Stop Shop voor al hun EU-verkopen via een driemaandelijkse aangifte. The One Stop Shop zorgt voor de overdracht van de btw aan de betreffende lidstaat.

  • De invoering van een éénloketplaats voor niet-EU-verkopers zal hen in staat stellen zich gemakkelijk voor btw in de EU te registreren en ervoor zorgen dat het juiste btw-bedrag zijn weg vindt naar de lidstaat waar het uiteindelijk verschuldigd is. Voor consumenten betekent dit veel meer transparantie: wanneer u koopt bij een niet-EU-verkoper of platform dat is geregistreerd in de One Stop Shop, moet btw deel uitmaken van de prijs die u aan de verkoper betaalt. Dat betekent dat er geen telefoontjes meer van douane- of koeriersdiensten hoeven te worden gedaan om een extra betaling te vragen wanneer de goederen in uw eigen land aankomen, omdat de btw al is betaald.

Bedrijven buiten de EU hebben zich al in groten getale geregistreerd voor de Import One Stop Shop, waaronder de grootste wereldwijde online marktplaatsen.

Meer informatie:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross...