Veerkrachtige kmo's

  • 17 november 2021

Dat kmo’s de motor van de Europese economie én welvaart doen draaien, is een understatement. Maar liefst 99% van alle bedrijven in de EU is een kleine of middelgrote onderneming. Samen stellen ze meer dan 90 miljoen mensen tewerk, goed voor twee derde van de Europese jobs in de privésector. Om nog maar te zwijgen over hun innovatieve slagkracht. 

Het hoeft dus niet te verbazen dat de Europese Commissie een heuse strategie heeft uitgewerkt om het kmo-weefsel verder te versterken. Die werd gepubliceerd op 10 maart 2020, net voor de COVID-19-pandemie losbarstte. Sindsdien hield het coronavirus niet alleen stevig huis in onze maatschappij, maar ook in de bedrijfswereld.

Dat de Commissie haar kmo-strategie dit jaar zou actualiseren om de veerkracht van kmo’s een boost te geven, stond dan ook in de sterren geschreven.


Lutgart SpaepenLutgart Spaepen, consortiumleider bij Enterprise Europe Network Vlaanderen, licht toe hoe Enterprise Europe Network een cruciale rol speelt in de uitvoering van de strategie en de ondersteuning van kmo’s.

 

 

PRIO’S OP SCHERP

Welke doelstellingen stelt de geactualiseerde kmo-strategie voorop?

Lutgart Spaepen: “De Europese Commissie wil kmo’s helpen om duurzamer, digitaler én veerkrachtiger uit de hoek te komen. Daarvoor schetste ze in 2020 al maatregelen in een aantal domeinen. Denk aan het ondersteunen van de industrie in de transitie naar klimaatneutraliteit en een circulaire economie. Maar er zijn nog prioriteiten, zoals innovatie bevorderen, toegang tot financiering en gekwalificeerd personeel verzekeren, oneerlijke concurrentie vermijden en de eengemaakte markt verder versterken én verder digitaliseren. De coronapandemie heeft het belang van die prioriteiten alleen maar scherper gesteld. Maar ze heeft er ook nieuwe aan toegevoegd. Belangrijk is bijvoorbeeld dat bedrijven nog beter bestand worden tegen mogelijke onderbrekingen van de toeleveringsketen, tijdelijke sluitingen, liquiditeitsverstoringen en dergelijke. De bijgewerkte kmo-strategie heeft daarom speciale aandacht voor meer weerstand en veerkracht bij kmo’s.”

AMBITIEUS OP TAL VAN FRONTEN

Met welke maatregelen wil de EU al die doelstellingen bereiken?

Lutgart Spaepen: “Op duurzaamheidsvlak geeft de EU onder meer de duurzaamheidsdiensten van het Enterprise Europe Network een upgrade door duurzaamheidsadviseurs aan te stellen. Die analyseren de behoeftes van kmo’s met duurzame ambities en geven advies. Bijvoorbeeld omtrent ecologische en sociale aspecten, maar ook over investeringen in circulaire processen en infrastructuur die efficiënter met hulpbronnen omgaan. Verder helpen ze kmo’s relevante zakenpartners te vinden of samenwerkingen met andere bedrijven aan te gaan om hun duurzaamheidsdoelstellingen kracht bij te zetten. Wat digitalisering betreft, wil de EU kmo’s vooral stimuleren om digitale bedrijfsmodellen te introduceren en digitale technologieën in hun werking en strategieën te integreren. Een belangrijk streefdoel, want amper een op de vijf kmo’s zette hierin al substantiële stappen, tegenover een op de twee grote ondernemingen. Verder lanceerde de EU nieuwe steunprogramma’s, zoals Horizon Europe, om de innovatie-inspanningen van kmo’s te ruggensteunen. De nieuwe Europese Innovatieraad, kortweg EIC, zorgt daarbij ongetwijfeld voor extra stimulans. Voor 2021 alleen al stelde de EIC ruim 1 miljard euro aan financiering open. Dat geld is bedoeld om kmo’s, met name scale-ups en spin-outs, te helpen bij het ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties.”

CONCRETE SUPPORT

Hoe vertaalt de Europese Commissie de maatregelen in concrete ondersteuning?

Lutgart Spaepen: “Enterprise Europe Network speelt daarbij een sleutelrol, op verschillende fronten. Vanaf volgend jaar starten we bijvoorbeeld met de volledige uitrol van onze duurzaamheidsadviseurs en -diensten, waarop ook Vlaamse kmo’s een beroep kunnen doen. En voor digitalisering werken we vanaf 2022 nauw samen met de European Digital Innovation Hubs of EDIH’s. Dat zijn onestopshops die bedrijven helpen om dynamisch in te spelen op digitale uitdagingen en hun competitiviteit te verstevigen. Daarnaast besteden we almaar meer aandacht aan de behoeftes van innovatieve kmo’s en technologische scale-ups in onze regio. Zo kunnen groeibedrijven bij Enterprise Europe Network terecht voor advies over hun financiering of concrete tips en inzichten om hun businessmodellen te verbeteren. En ook onze coachingsessies en peer-learnings zijn uitermate nuttig voor wie zijn zaak wil versterken. Bijzonder daarbij is dat die in Europese context plaatsvinden met medewerking van bedrijven en Enterprise Europe Network-collega’s uit de hele EU.”

Onze economie staat voor een lange herstelperiode. Hoe speelt de dienstverlening van Enterprise Europe Network daarop in?

Lutgart Spaepen: “Dat doen we via een gepersonaliseerd klantentraject, een ‘E.E.N. client journey’. Daarbij sporen we problemen op waarmee bedrijven mogelijk te maken krijgen in de komende herstelperiode. Vervolgens helpen we die problemen aan te pakken met advies op maat over financiering, bedrijfsvoering en andere steunmaatregelen. Maar ook met praktische tips om het hoofd te bieden aan eventuele, aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen. De komende maanden en jaren worden pittig, jazeker, maar ons hele team staat paraat.”

 

groepsfoto EEN

 

MEER WETEN OVER EUROPESE KMO-STEUN

Benieuwd hoe Europa mee uw ambities kan ondersteunen op het vlak van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en/of internationalisering? Aarzel niet om contact op te nemen met Lutgart Spaepen van Enterprise Europe Network Vlaanderen via lutgart.spaepen@vlaio.be.

 


Bron: Wereldwijs Magazine FIT, november 2021