Virtueel peer learning-event voor scale-ups doet grenzen vervagen

  • 5 januari 2021

Na een eerste succesvolle editie in de lente van 2019, zette Enterprise Europe Network begin oktober 2020 zijn schouders onder een nieuw peer learning-event voor scale-ups. Het tweedaagse event bracht 12 beloftevolle ondernemers bijeen uit Vlaanderen, Valencia, Noordrijnwestfalen en Nederland. Het doel: van elkaar leren in een professionele, internationale omgeving.

‘Missie geslaagd’, klinkt het daags nadien bij Lutgart Spaepen, directeur bij Enterprise Europe Network Vlaanderen.

Waar haalde u de mosterd voor de opstart van internationale peer learning-events?

Lutgart Spaepen: “In Vlaanderen behoort meer dan 1 op de 20 bedrijven tot de categorie snelle groeiers of scale-ups – een aandeel dat sterk blijft toenemen. Ook in andere Europese landen zien we dezelfde trend. Tijdens hun steile groeitraject kampen scale-ups echter met verschillende vragen, zoals het kiezen van de ideale timing en een businessmodel om internationale projecten uit te rollen. De ervaring leert ons dat ondernemers voor het vinden van antwoorden vooral op zoek zijn naar de inspiratie van lotgenoten. Peer learning, zeg maar.”

Is het concept nieuw?

Lutgart Spaepen: “Op regionaal en nationaal vlak zijn er verscheidene initiatieven, maar internationaal is het aanbod pover. Die leegte vult Enterprise Europe Network op met de hulp van de Europese Commissie. Het is dus een complementair programma.” In 2019 vond de eerste editie plaats.

Wat leerde u daaruit?

Lutgart Spaepen: “Het eerste peer learning-event schotelde scale-ups uit Vlaanderen en Valencia een rijkgevuld driedaags programma voor. Zo waren er onder meer workshops rond pitchtechnieken, financiering en ‘best practices’ voor internationalisering. Maar we organiseerden evengoed b2b-meetings en bedrijfsbezoeken. De kruisbestuiving tussen twee grensverleggende regio’s met een vergelijkbare en vooral levendige startupscene was bijzonder interessant om te volgen. Op enkele dagen tijd legden we de kiem van een productief ecosysteem. Dat ecosysteem wilden we in 2020 uitbreiden door ook andere regio’s aan te spreken.”

Welke regio’s betrok u bij het laatste event?

Lutgart Spaepen: “Naast Spaanse scale-ups reikten we dit keer ook de hand uit naar ondernemers uit Nederland en het Duitse Noordrijn-Westfalen. De oproep vond overal veel weerklank en bedrijven uit verschillende groeisectoren tekenden in om hun ervaringen te delen met innovatieve Vlaamse ondernemers. Tot COVID-19 roet in het eten gooide.”

Einde verhaal ...

Lutgart Spaepen: “Gelukkig niet, de medewerkers van Enterprise Europe Network trokken meteen de digitale kaart. Op korte tijd slaagden we erin om alles klaar te zetten voor online sessies, met een maximale interactie tussen bedrijven onderling en tussen de ondernemers en experten.”

Hoe verliep het digitale peer learning-event?

Lutgart Spaepen: “De 12 deelnemers wisselden ervaringen uit, deelden hun knowhow en kregen de unieke kans om tijdens een tweedaags event over het muurtje te kijken bij hun peers in andere regio’s. Dat leverde geanimeerde discussies op over onder meer de nakende brexit, veerkracht tijdens een globale pandemie, de mogelijkheden van design thinking, transformatietools, marktdiversificatie en de mogelijke voordelen van internationalisering.”

Wat heeft Enterprise Europe Network in petto voor volgend jaar?

Lutgart Spaepen: “Na de positieve reacties van alle deelnemende bedrijven, kunnen we niet anders dan beslissen om op ons elan verder te gaan. In 2021 gaan we dus voor een editie met nog meer regio’s. Vlaamse scale-ups met internationale ambities kunnen zich hiervoor nu al aanmelden.”

 

DEELNEMEN AAN EEN INTERNATIONAAL PEER LEARNING-EVENT VOOR SCALE-UPS? Neem contact op met Hajar Zamouri van Enterprise Europe Network Vlaanderen via hajar.zamouri@vlaio.be of 03 260 87 32.