Vraag nu je IE-voucher aan en vorder tot € 1.500 van de kosten van een IP-scan en merk- en/of modelregistratie terug

  • 23 augustus 2021

Het European Union Intellectual Property Office, of kortweg EUIPO, lanceerde begin 2021 de IE-voucher. Via deze IE-voucher kunnen kmo’s (Europese definitie) kosten voor een Intellectual Property (IP)-scan en merk-en/of modelregistratie terugvorderen. De IE-voucher kan aangevraagd worden door elke kmo die voldoet aan de Europese definitie van kmo in welbepaalde periodes. De laatste aanvraagperiode voor 2021 start op 1 september tot en met 30 september. Laat deze kans dus niet liggen!

 

Hoe ga je te werk?

  • Vraag vanaf 1 september je IE-voucher aan via Stap 1- aanvraagfomulier op COSME | COSME (europa.eu)
  • Een aanvraag mag meerdere Benelux of Europese merk en/of modellen en een IP-scan bevatten.
  • Ongeveer binnen een maand na je aanvraag krijg je de beslissing van EUIPO.
  • Pas na goedkeuring van EUIPO, mag de IP-scan en de merk-of modelregistratie aangevraagd worden! Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van het toekenningsbesluit.
  • Via de IE-voucher vraag je nadien de terugbetaling van de kosten aan via stap 2 -terugbetalingsverzoek. Het totaal bedrag voor terugvordering is maximaal € 1.500.

Wat houdt het in?

  1. Intellectual Property (IP)- scan. De IP-scan is een analyse van het bedrijf om na te gaan welke acties op het vlak van intellectuele eigendom aangewezen zijn voor uw bedrijf. Deze analyse gebeurt door een expert die door de FOD Economie aangeduid wordt. Via de IE-voucher kan u tot 75% van de kosten van de IP-scan terugvorderen, dwz € 1.125 (75% van € 1.500)
  2. Merken en modellen. Maximaal 50% van de basisregistratiekosten van merken en modellen komen in aanmerking. Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat € 122 (50% € 244), voor een Beneluxmodel is dat € 75 (50% € 150). Via de IE-voucher kan je voor verschillende merk-of modelregistraties een terugbetaling vragen.

Meer info en aanvraagformulieren: Geef uw bedrijf een impuls met het kmo-fonds | FOD Economie (fgov.be)


Meer informatie over intellectuele eigendom, contacteer annemie.hautekiet@vlaio.be