Weer een stap dichter bij de inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC)

  • 12 juli 2021

Het Duits Grondwettelijk Hof heeft immers de twee verzoeken tegen de ratificatiewet van de overeenkomst betreffende de UPC afgewezen. Die ratificatiewet was al op 18 december 2020 door het Duitse parlement aangenomen. Bundesverfassungsgericht - Press - Unsuccessful applications for preliminary injunction against the Agreement on a Unified Patent Court.