Wetgeving inzake chemische stoffen – herziening van de Reach-verordening om een gifvrije omgeving te helpen bereiken

  • 20 mei 2021

De Europese Green Deal beschrijft de ambitie om nul vervuiling te bereiken voor een gifvrij milieu.

Als onderdeel van deze ambitie kondigt de chemicaliënstrategie voor duurzaamheid acties aan om mens en milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en innovatie aan te moedigen om veilige en duurzame alternatieven te ontwikkelen.

Om deze doelstellingen te bereiken moeten de regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen in de EU worden herzien.

De Commissie zou graag hierover uw mening horen. Er zal rekening worden gehouden met feedback voor de verdere ontwikkeling en finetuning van het initiatief. De Commissie zal de ontvangen input samenvatten in een samenvattend verslag waarin wordt uitgelegd hoe de input zal worden overgenomen en, indien van toepassing, waarom bepaalde suggesties niet kunnen worden overgenomen. Ontvangen feedback wordt op de website gepubliceerd en moet daarom voldoen aan de feedbackregels.

Feedbackperiode: 4 mei 2021 - 1 juni 2021 

Meer info: Chemicals legislation – revision of REACH Regulation to help achieve a toxic-free environment (europa.eu)