Zakelijke reizen hervatten na de Brexit

  • 27 augustus 2021

Sommige bedrijven zijn al gestart met het hervatten van zakenreizen sinds de Covid-19-crisis. Bedrijven die werknemers van/naar het VK moeten sturen of ontvangen, hebben misschien al gemerkt dat er enkele verschillen zijn in dit proces nu het VK niet langer deel uitmaakt van de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie.

Is uw bedrijf op de hoogte van deze wijzigingen?

  • Britse bedrijven die diensten verlenen in België (met Britse werknemers)

Een bedrijf waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd buiten het Belgisch grondgebied kan werknemers naar België uitsturen met het oog op het verrichten van arbeidsprestaties. In dit geval spreekt men van detachering en is de werkgever ertoe gehouden een geheel van sociaalrechtelijke regels na te leven die van toepassing zijn in het land van ontvangst, alsook de richtlijnen die ter zake genomen zijn op Europees niveau (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

De vraag of, en onder welke voorwaarden, een Britse werknemer België mag binnen komen sinds 1 januari 2021, valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. 

De toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt voor die doelgroep is onderworpen aan een voorafgaande toelating tot arbeid, in de vorm van:

  • een arbeidskaart en -vergunning (voor korte periodes van tewerkstelling of voor grensarbeiders);
  • een gecombineerde vergunning (voor verblijf en tewerkstelling van meer dan 90 dagen);
  • een beroepskaart (voor zelfstandige activiteiten).

De algemene regels, voorwaarden en procedures voor economische migranten zijn van toepassing. Die gelden voor zowel buitenlandse werknemers als buitenlandse zelfstandigen. Dat wil zeggen dat ook de bestaande vrijstellingen van toepassing zijn (Departement Werk en Sociale Economie).

Lees meer over de Britse arbeidskrachten in het Vlaams Gewest via deze link.

Hou er rekening mee dat het aanvragen van vergunningen, zelfs voor kortere dienstverbanden, minstens twee maanden voorafgaand aan de tewerkstelling moeten worden ingediend en dat er geen voorrangssysteem of versnelde procedure is voor toelating tot tewerkstelling!

Britten die na 1 januari 2021 naar België reizen voor een verblijf van korte duur (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) zullen dat nog steeds kunnen zonder over een visum te beschikken.

  • Belgische bedrijven die diensten verlenen in het Verenigd Koninkrijk (met Belgische werknemers)

In de praktijk wordt het door de Brexit voor bedrijven op z’n minst administratief moeilijker om diensten te gaan verrichten in het VK. In de meeste gevallen moet u een visum aanvragen. Welk visum u nodig heeft, hangt af van het type werk en de duur van de detachering in het VK.

Is de verblijfsduur korter dan 6 maanden, dan hoeft u geen werkvergunning of visum aan te vragen als het soort werk is opgenomen in de lijst met toegestane activiteiten van bezoekers. Zo niet, controleer dan of u een werkvisum voor kort verblijf kan aanvragen. Of gebruik het puntensysteem om te kijken of u een vakman kan aanvragen.

Lees meer over toegestane bedrijf gerelateerde activiteiten voor bezoeken aan het VK onder de 6 maanden via deze link.

EU-, EER- of Zwitserse burgers die langer dan 6 maanden naar het VK willen  gaan om te werken, moeten de immigratiewetten van het VK controleren.

Als u een EU-, EER- of Zwitserse burger bent die in het VK werkt, moet u mogelijk richtlijnen raadplegen over het betalen van sociale zekerheidsbijdragen.

Controleer of u een VK-visum nodig heeft via deze link.

Lees meer over de nieuwe immigratiewetten van het VK via deze link.

Vragen? Neem contact op met de Brexithelpdesk via brexit@fitagency.be of via brexit@vlaio.be.